پول مجازی، پول اینترنتی یا پول دیجیتالی، این نام ها برای شما آشنا نیست؟ اینها همان ارز دیجیتالی هستند. ارز دیجیتالی یک پول مجازی است. یک پول مجازی رمزنگاری شده. ارز دیجیتال به هیچ دولت و یا سازمان خاصی وابسته نیست.

ابزاری برای مبارزه بر ضد نظام سرمایه گذاری؟ عنوانی که بسیاری از مردم از آن یاد می برند. ارزی که توسط مردم معمولی برای مردم معمولی ساخته شده است. ارزی فرا مرزی، به دور از هر مرز و هر حکومت. ارزی آرمانی برای مردم معمولی. ارزی که به هیچ حکومتی وابسه نیست. ارزی که توسط خود مردم اداره می شود.

 


انواع ارز دیجیتال: بیت کوین چیست؟


ارز دیجیتالی چگونه ایجاد شد؟

بازرگانان، فروشندگان و خریداران برای راحتی بیشتر در مبادلات ارزی، برای فرار از دشواری های تبدیل ارز، برای کاهش هزینه ها، کاهش زمان اجرای پروسه، به دنبال راه حلی کارا و جدید ارز دیجیتال را به وجود آوردند. ارزی که به هیچ نهادی وابسته نیست. ارزی که توسط مردم اداره می شود و مشکلات بانکی را ندارد.

شاید این ایده برای جابهجایی پول و اعتبار به صورت مجازی به فکر شما هم خطور کرده بود. تبادلات اینترنتی ارزی در دنیای مجازی، ایده ای بسیار خلاقانه و کار راه انداز. ایده ای که مشکلات بانکداری و مبادلات سنتی را از بین می ببرد. سرعت انجام مبادلات را افزایش می دهد. راه حلی آرمانی که مرزها و مشکلات موجود در داد و ستد را در هم می کوبد.

بنابراین تلاش ها و کوشش هایی برای به حقیقت رساندن این آرمان صورت گرفت و نوعی پول دیجیتالی یا پول مجازی را به ارمغان آورد که محدودیت های فیزیکی و قانونی پول رایج را ندارد. این ایده همان ارز دیجیتالی نامیده می شود.